Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Kontaktuppgifter

Adress:
Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
Nordea Bank
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ordförande:
Ekon.mag. Carl-Johan Granvik

Sekreterare:
Stefan von Knorring
Nordea Bank
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Tel.: 020 724 8027

Email: stefan.vonknorring@nordea.com

Frågor gällande det elektroniska ansökningssystemet och betalningar besvaras av Virve Valkama (email: virve.valkama@nordea.com)

Dataskyddsbeskrivning