Glaukooma
Tukisäätiö
Lux
Stiftelsen Stipendier Ansökan Kontaktuppgifter suomeksi

Stipendier

Glaukooma Tukisäätiö Lux ledigförklarar stipendier att sökas för i Finland lokaliserad eller till av finländska forskare utomlands bedriven glaukomforskning.

Ansökan fylls i elektroniskt via länken nedan:

Länk till ansökningssystemet

Ansökningarna bör vara framme senast ansökningstidens sista dag klockan 16:00.

Frågor om stipendierna:virve.valkama(at)nordea.com

Glaukooma Tukisäätiö Lux dataskyddsbeskrivning


Beviljade stipendier 2020

  • Karvonen, Elina, 4.000 euro
  • Kumpula, Minna, 4.000 euro
  • Kuusniemi, Arvi-Matti, 6.000 euro
  • Lindbohm, Nina, 8.000 euro
  • Minna, Parkkari, 8.000 euro
  • Saarela, Ville, 55.000 euro
  • Summanen, Paula, 45.000 euro
  • Turunen, Joni, 20.000 euro
  • Uusitalo, Hannu, 30.000 euro
  • Vaajanen, Anu, 25.000 euro