Adress

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
FI-00020 NORDEA

Styrelse

Ordförande vicehäradshövding Lars Mattsson
Ekon.mag. Viveka Åberg
Jur.kand. Karl-Gustav Backholm

Ansökningsärenden

Katariina Sulander
Tel (09) 5300 7728
Email: katariina.sulander@nordea.com