Stiftelsen Understöd Kontakt Utdelning Blankett

Blankett för stipendiansökan

Ansökningstiden utgår den 15.10

Blanketten för stipendieansökan finns att hämta pdf-format.

Blanketten kan fyllas i direkt på webben och sedan skrivas ut färdigt ifylld, eller blanketten kan skrivas ut oifylld och sedan fyllas i för hand. Därefter undertecknas den och postas senast den 15.10.

Pdf-formatet förutsätter att datorn har ett sk. Acrobat Reader program. Programmet, som är världsstandard för dokumentöverföring kan gratis hämtas genom att klicka på bilden nedan.

Ansökningsblanketten på svenska

Hakemuslomake suomeksi

The application form in English