TERVETULOA – VÄLKOMMEN – WELCOME

Foundation Web on säätiöille tarkoitettu portaali. Täältä löydät seuraavien säätiöiden kotisivut:
Foundations Web är en portal för stiftelser. Här finner du följande stiftelsers hemsidor:
Foundation Web is a portal for foundations. Here you will find the homepages of the following foundations:Petter och Margit Forsströms stiftelseWaldemar von Frenckells stiftelseStiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamålGlaukooma Tukisäätiö LuxMakarna M. och O. Hj. Granfelts stipendiefondStiftelsen Hembygdens VälK.Albin Johanssons StiftelseVäinö ja Laina Kiven SäätiöLars Lundbergs StiftelseEugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelseStiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minneSuomalais-Norjalainen Lääketieteen säätiö
Finsk-Norska Medicinska StiftelsenAstrid Söderbergs släktfondWilliam Thurings StiftelseLiisi ja Esa Torkkola -säätiöBergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning
Vuorineuvos Tekn. ja Tauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö

Marcus Wallenberg's Foundation for Research in Business Administration