Marcus Wallenbergin säätiö
Säätiö Apurahat Hakemus Selvitys Lausunnot Tutkimusprojektit Yhteystiedot

Säätiö

Kunnioittaakseen hyviä yhteyksiään Suomen liike-elämään ja lujittaakseen antoisaa yhteistyötä Suomen valtion kanssa Marcus Wallenberg 1970-luvun alussa lahjoitti 2 miljoonaa markkaa säätiön perustamista varten. Wallenbergiläiset yritykset kuten esimerkiksi Scania, Ericsson ja SKF olivat kasvaneet Suomessa huomattaviksi suuryhtiöiksi ja olivat tärkeä perusta Suomen taloudelliselle kehitykselle.

14 joulukuuta 1973 päivätyllä säätiökirjalla perustettiin säätiö nimellä Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning -Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö.

Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä.


Avustukset & apurahat

Säätiö jakaa joka vuosi apurahoja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen . Suurta painoa asetetaan sille että tutkimus on yritysjohdon alueella tai muutoin keskeistä yritysjohdon näkökulasta. Säätiö voi lisäksi tukea tutkijan osallistumista kansainväliseen konferenssiin sekä kansainvälisten seminaarien järjestämiseen että kansainvälisten luennoitsijoiden rahoitukseen Suomessa yritysjohdon alueella.

Apurahat ja avustukset julistetaan haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa ja hakuaika päättyy helmikuun 8. päivänä 2022. Päätöstä myönnetyistä apurahoista voidaan tavallisesti odottaa toukokuun aikana. Vuonna 2022 Marcus Wallenbergin säätiö on jakanut noin 715.000 euroa apurahoina ja avustuksina. Vuonna 2022 myönnetyt apurahat löytyvät täältä: Apurahat

Säätiö on myös jatkanut yksittäisten isompien korkeatasoisten tutkimusprojektien rahoittamista. Vuosina 2018 - 2020 säätiö on myöntänyt rahoitusta kuudelle tutkimusprojektille, 300 000 euroa per projekti. Vuonna 2021 säätiö myönsi 300 000 euroa kolmelle vuodelle jaettuna seuraavalle projektille: Aino Halinen-Kaila Turun Yliopistosta "Visioning and shaping sustainable business markets".

Tutkimusprojektien seuraava hakuaika alkaa toukokuussa 2022. Tutkimusprojektit