Marcus Wallenbergin säätiö

Säätiö

Kunnioittaakseen hyviä yhteyksiään Suomen liike-elämään ja lujittaakseen antoisaa yhteistyötä Suomen valtion kanssa Marcus Wallenberg 1970-luvun alussa lahjoitti 2 miljoonaa markkaa säätiön perustamista varten. Wallenbergiläiset yritykset kuten esimerkiksi Scania, Ericsson ja SKF olivat kasvaneet Suomessa huomattaviksi suuryhtiöiksi ja olivat tärkeä perusta Suomen taloudelliselle kehitykselle.

14 joulukuuta 1973 päivätyllä säätiökirjalla perustettiin säätiö nimellä Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning -Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö.

Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä.


Avustukset & apurahat

Säätiö jakaa joka vuosi apurahoja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen . Suurta painoa asetetaan sille että tutkimus on yritysjohdon alueella tai muutoin keskeistä yritysjohdon näkökulasta. Säätiö voi lisäksi tukea tutkijan osallistumista kansainväliseen konferenssiin sekä kansainvälisten seminaarien järjestämiseen että kansainvälisten luennoitsijoiden rahoitukseen Suomessa yritysjohdon alueella.

Apurahat ja avustukset julistetaan haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa ja hakuaika päättyy helmikuun 8. päivänä 2024. Päätöstä myönnetyistä apurahoista voidaan tavallisesti odottaa toukokuun aikana. Vuonna 2024 Marcus Wallenbergin säätiö on jakanut noin 730.000 euroa apurahoina ja avustuksina. Vuonna 2024 myönnetyt apurahat löytyvät täältä: Apurahat

Säätiö on myös jatkanut yksittäisten isompien korkeatasoisten tutkimusprojektien rahoittamista. Vuosina 2018 - 2023 säätiö on myöntänyt rahoitusta kahdelletoista tutkimusprojektille, 300 000 euroa per projekti. Vuonna 2023 säätiö myönsi 300 000 euroa kolmelle vuodelle jaettuna seuraaville projekteille:

  • Denise Salin Hanken School of Economics "Socially responsible and economically sustainable people management: meta-analytic investigation, scale development and validation, and multi-level extension"
  • Matti Mäntymäki University of Turku "Responsible AI Through Governance (RAITGO)"

Tutkimusprojektien hakuaika on 20.5. - 24.6.2024. Tutkimusprojektit