Marcus Wallenbergin säätiö

Tutkimusprojektit

Säätiö julistaa haettavaksi rahoitusta yksittäisiin suurempiin korkealaatuisiin tieteellisiin tutkimusprojekteihin yritysjohdon alueella sekä alueilla jotka ovat keskeisiä yritysjohdon näkökulmasta.

Yksittäiselle projektille myönnetään rahoitusta 2 - 3 vuodeksi kokonaissummalla joka on korkeintaan 300 000 euroa. Kokonaissummaan voidaan sisällyttää overhead kulu joka on korkeintaan 15% myönnetystä summasta. Projektin johdossa tulee olla varttunut tutkija ja projekti voi olla kahden yliopiston yhteistyö. Rahoitus myönnetään lähtökohtaisesti palkkakuluihin ja myönnettyjä varoja ei voi käyttää henkilökohtaisiin stipendeihin. Tutkimuspaikan tulee sitoutua tarjoamaan tarvittavat puitteet projektille sekä hoitamaan projektiin liittyvät maksatukset. Rahoitus on sidottu vastuulliseen projektijohtajaan.