Marcus Wallenbergin säätiö

Hakemus ja ohjeet

Hakemuksen täyttämisohjeet:

 • Hakemuslomake täytetään hakemusjärjestelmään. Järjestelmään on liitettävä ansioluettelo ja korkeintaan kolmen liuskan pituinen tutkimussuunnitelma. Liitteistä tulee ilmetä hakijan aikaisempi toiminta, julkaisuluettelo ja tutkimuksen yksityiskohtainen kustannusarvio. Hakemukseen ei tule liittää julkaisuja.

 • Mikäli apurahaa anotaan työryhmälle, täytetään lomake yhtenä kappaleena. Mukaan liitetään kaikkien jäsenten ansioluettelot. Työryhmästä tulee nimetä yhteyshenkilö.

 • Kohtaan tarkoitus, mihin apuraha anotaan, merkitään tarkoitus, joka on tavallisesti sama kuin tutkimuksen aihe, lyhyesti, selvästi ja liiallisten vierasperäisten sanojen käyttöä välttäen. Merkintää käytetään stipendikirjassa, vuosikertomuksessa ja sanomalehtiuutisissa apurahan tarkoitusta luonnehdittaessa.

 • Kohdassa perustelut apurahan saamiseksi tulee hakijan selvittää lyhyesti tutkimuksen tavoitteita, menetelmiä sekä odotettavissa olevien tulosten merkitystä ja soveltamismahdollisuuksia.

 • Lausunnot annetaan sähköisen suositusjärjestelmän kautta.

Hakemus

Hakemus täytetään sähköisesti englanniksi ja se löytyy oheisen linkin takaa. Myös liitteet tulee olla englanniksi.

Ohjaajan lausunto on edellytys tohtoriapurahalle kokopäiväiseen tutkimustyöskentelyyn.

Klikkaamalla sanaa "Linkki" avautuu verkkopalvelu.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

Ohjeet stipendin saajalle:

 • Stipendin saajan tulee neuvotella stipendin suoritusajoista ja muista stipendin käyttöön liittyvistä seikoista säätiön asiamiehen kanssa.

 • Työryhmän saaman stipendin nostamista varten on ryhmän annettava säätiölle kaikkien jäsenten allekirjoittama maksuohje.

 • Kun stipendiä käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on stipendin saaja velvollinen huolehtimaan veronpidätyksestä ja sosiaaliturvamaksun suorittamisesta.

 • Stipendin saajan tulee mainita saamastaan stipendistä veroilmoituksessaan. Säätiö toimittaa veroviranomaisille voimassa olevien säännösten mukaisen tarkkailuilmoituksen antamistaan stipendeistä.

 • Stipendin saajan tulee ilmoittaa viipymättä säätiön toimistoon kirjeenvaihto-osoitteen muutokset.

 • Stipendin saajan tulee antaa kirjallinen selvitys stipendin käytöstä (ei väitöskirjaa) Marcus Wallenbergin säätiön hallitukselle yhden vuoden kuluessa, kuitenkin viimeistään kun viisi vuotta on kulunut stipendin nostamisesta. Selvitys tulee lähettää säätiölle sähköisesti.

 • Pyydettäessä on stipendin saaja velvollinen toimittamaan säätiöön väliselvityksen tutkimuksen edistymisestä.

Tietosuojaseloste