Marcus Wallenbergin säätiö

Tutkimusprojektihakemus

Hakemus tulee laatia kaikilta osin englannin kielellä ja sisältää seuraavat kohdat

  • Tutkimussuunnitelma joka tulee laatia ohjeiden (linkki ohjeisiin) mukaisesti
  • Vastuullisen projektijohtajan sekä projektista ansiotuloja saavien henkilöiden ansioluettelo (sisältäen julkaisuluettelon)

Hakemus tehdään liitteineen apurahajärjestelmään https://wallenberg.apurahat.fi viimeistään 24.6.2024.

Säätiöllä on tavoitteena ilmoittaa myönnetystä rahoituksesta marraskuussa 2024.

Rahoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Carl-Richard Lundell, carl-richard.lundell@nordea.fi.