Marcus Wallenbergin säätiö

Tutkimusprojektihakemus

Hakemus tulee laatia kaikilta osin englannin kielellä ja sisältää seuraavat kohdat

  • Tutkimussuunnitelma joka tulee laatia ohjeiden (linkki ohjeisiin) mukaisesti
  • Vastuullisen projektijohtajan sekä projektista ansiotuloja saavien henkilöiden ansioluettelo (sisältäen julkaisuluettelon)

Hakemukset mukaan lukien liitteet toimitetaan viimeistään 27.6.2022 sähköpostilla osoitteeseen virve.valkama@nordea.com. Säätiöllä on tavoitteena ilmoittaa myönnetystä rahoituksesta marraskuussa 2022. Rahoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaa Carl-Richard Lundell, carl-richard.lundell@nordea.fi, puh. +358 20 724 8078.