(På svenska)

 

Säätiö Apurahat Selvitykset Yhteystiedot

 

 


 


Stiftelsen

Otto Hjalmar ja rouva Maggie Granfeltin testamenttirahasto on perustettu heidän testamenttimääräyksensä mukaisesti nimellä Makarna M. och O. Hj. Granfelts stipendiefond.

Rahasto myöntää Suomessa asuville hakijoille apurahoja oikeustieteellisiin perusopintoihin tai korkeamman asteen opintoihin ensisijaisesti Ruotsissa, mutta myös muissa maissa Suomen ulkopuolella.

Avustukset myönnetään väliaikaiseen oleskeluun ulkomailla esimerkiksi vaihto- opintoihin tai tutkimustoimintaan lukuvuoden ajaksi.