< Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen
Understöd
Kontaktuppgifter


Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne

1985 grundades en stiftelse i enlighet med godsägaren Jarl Walter Perkléns testamente. Stiftelsen fick namnet "Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne".

Jarl Walter Perklén, som avled 1984 var den siste godsägaren på Finnå gård i Esbo, och Dorothea Olivia och Karl Walter var hans föräldrar som köpt gården 1920.

I testamente stod att "stiftelsen skall vara välgörande och förverkliga sitt ändamål genom årliga utdelningar av understöd åt sjuka, nödlidande personer tillhörande den svenskspråkiga befolkningen i Finland, stipendier och forskningsbidrag åt dito läkare eller medicinestuderande och understöd eller bidrag åt dito institutioner eller forskningsgrupper vilka bedriva medicinsk forskning".

Stiftelsen delar i dag ut understöd till svenskspråkiga forskare i medicin samt till samfund som stöder i nöd varande svenskspråkiga personer. Den totala utdelningssumman är 150.000 € - 250.000 € per år.