< Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen
Understöd
Kontaktuppgifter


Ansökan om understöd

För medicinsk forskning kan svenskspråkiga läkare och medicinestuderande ansöka om understöd av ovannämnda stiftelse.

I ansökan bör ingå:

  • Meritförteckning
  • Forskningsplan och kostnadsberäkning
  • Etiska kommittens godkännande för ifrågavarande forskningsplan
  • Kontaktuppgifter

Ansökan skall författas i sin helhet på svenska.

Ansökan görs endast elektroniskt och bör vara insänd senast den 20 oktober 2023.

Länk till ansökningssystemet

Närmare uppgifter vid behov av ordförande Ted Sjöström, tel. 050 3433 150, ted.w.sjostrom@gmail.com eller MKD Nina Tuppurainen tel. 0400 975408, nina.tuppurainen@gmail.com

Dataskyddsbeskrivning