Säätiö Apurahat Hakemus Yhteystiedot på svenska

 

 


Hakemuksen täyttämisohjeet

Hakemus täytetään alla olevan linkin kautta sähköisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakemukseen on liitettävä:

  • Korkeintaan neljän liuskan pituinen tutkimussuunnitelma, lisäsivuja ei huomioida.
  • Hakijan lyhyt ansioluettelo. Suosittelemme hyödyntämään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallia (www.tenk.fi).
  • Julkaisuluettelo, joka sisältää kaikkien kirjoittajien nimet, otsikon, vuoden ja lehden.

Julkaisuja ei liitetä hakemukseen.

Apurahat koskevat ainoastaan Suomessa tapahtuvaa kokopäiväistä tutkimustyötä.

Apurahoja ei myönnetä matka- tai materiaalikuluihin.

Tutkimuksen aihe ilmaistaan lyhyesti, selvästi ja liiallista vierasperäisten sanojen käyttöä välttäen.

Selvitys apurahan käytöstä toimitetaan sähköisen apurahaohjelman kautta.

Hakemus ja kaikki liitteet lähetetään sähköisesti hakemusjärjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Suosittelijat lähettävät erikseen suosituskirjeet s-postilla saadun linkin kautta.

Hakemusjärjestelmä

Tietosuojaseloste

Apurahoja koskevat tiedustelut: apurahat@nordea.fi.
__________________________________________
Copyright © Westis