Säätiö Apurahat Hakemus Yhteystiedot på svenska

 

 


Hakemuksen täyttämisohjeet:

Hakemus täytetään alla olevan linkin kautta sähköisesti. Hakemukseen on liitettävä korkeintaan neljän liuskan pituinen tutkimussuunnitelma. Liitteinä tulee lisäksi olla hakijan lyhyt ansio- ja julkaisuluettelo. Julkaisuja ei tule liittää hakemukseen. Apurahat koskevat ainoastaan Suomessa tapahtuvaa kokopäiväistä tutkimustyötä. Apurahoja ei myönnetä matka- tai materiaalikuluihin.

Tutkimuksen aihe ilmaistaan lyhyesti, selvästi ja liiallista vierasperäisten sanojen käyttöä välttäen. Tätä merkintää käytetään tarvittaessa stipendikirjassa, säätiön vuosikertomuksessa ja sanomalehtiuutisissa apurahan tarkistusta kuvattaessa.

Selvitys apurahan käytöstä toimitetaan sähköisen apurahaohjelman kautta.

Hakemus ja kaikki liitteet lähetetään sähköisesti hakemusjärjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä.


Hakemusjärjestelmä

Tietosuojaseloste

Apurahoja koskevat tiedustelut: virve.valkama(at)nordea.com.
__________________________________________
Copyright © Westis