Marcus Wallenbergin säätiö

Välkommen till Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning.

Vänligen välj språk nedan.

Tervetuloa Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudelliseen Tutkimussäätiöön.

Ystävällisesti valitse kieli alhaalta.

Welcome to dr. h.c. Marcus Wallenberg's Foundation for Research in Business Administration.

Please choose language below.

Svenska

Suomi

English

Log on to the electronic system for issuing statement here