Marcus Wallenbergin säätiö

Välkommen till Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning.

Vänligen välj språk nedan.

Tervetuloa Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudelliseen Tutkimussäätiöön.

Ystävällisesti valitse kieli alhaalta.

Svenska

Suomi

Log on to the electronic system for issuing statement here