(på svenska)

 

 

Säätiö Avustukset Yhteystiedot

 

 

Toiminta- avustukset Opintoavustukset Virkistysloma-avustukset

 

 Säätiön toiminta

Säätiö harjoittaa toimintaansa jakamalla avustuksia säännöissä mainittuihin tarkoituksiin. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjeellä tai sähköpostilla.

Säätiö käsittelee hakemuksia seuraavasti:

 • Säätiön henkilökunta ja Nordea kokoaa ja valmistelee hakemukset ja säätiön hallitus tekee päätökset myönnöistä
 • Säätiö ei anna kirjallisia lausuntoja tai arvioita hakijoille
 • Säätiö ilmoittaa postitse tai sähköpostitse hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä
 • Hakemusten sisältämää tietoa ei luovuteta kolmannelle osapuolella lukuun ottamatta veroviranomaisille ilmoitettavia apurahoja
 • Hakemuslomakkeet ja hakemuksen tiedot säilytetään myönnettyjen apurahojen osalta korkeintaan 10 vuotta
 • Hakemuslomakkeet ja hakemuksen tiedot säilytetään hylättyjen hakemusten osalta 1 vuosi
 • Säätiö säilyttää kuitenkin historiatutkimusta varten apurahan saajien nimet ja apurahan käyttötarkoituksen


Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset: Säätiö jakaa yhdistyksille tukia mm. avustaakseen Martha-toimintaa ja tukeakseen laulu- ja musiikki-intressejä sekä musiikkiohjaustoimintaa mm. Västra Finlands Musikförbund r.f.. Kriteerinä on, että toiminta sijoittuu pääsääntöisesti Lohjan alueelle, Kemiönsaaren kuntaan tai Särkisaloon. Hakemuksesta tulee käydä selvästi esille mihin tarkoitukseen tukea haetaan.

Huom! Yksittäisten henkilöiden harrastustoiminnan tukeminen ei kuulu säätiön avustustoiminnan piiriin.

Avustukset koulutoiminnalle: Lohjan, Kemiönsaaren kunnan tai Salon Särkisalon kouluilla on mahdollisuus hakea tukea esimerkiksi stipendeihin, luokkaretkiin tai leirikouluihin. Hakemuksesta tulee käydä selvästi esille mihin tarkoitukseen tukea haetaan. Kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma tulee liittää hakemukseen. Avustuksen summa riippuu osallistujamäärästä. (Huom! Avustusta kannattaa hakea hyvissä ajoin, eli esimerkiksi keväällä toteutettaviin retkiin jo edeltävän syksyn hakuaikana.)

Toiminta-avustuksia ja avustuksia koulutoiminnalle voi hakea korkeintaan kerran vuodessa.

Hakemus täytetään verkkopohjaisessa järjestelmässä. Hakuaika on 1.2. - 31.3. keväällä ja 1.8.-30.9. syksyllä. Verkkopohjaisen hakemuksen lisäksi tulee lähettää postitse allekirjoitettu hakemus liitteineen (hakuajan loppuun mennessä) osoitteeseen:

Petter och Margit Forsströms stiftelse
Private Banking
Aleksanterinkatu 36 B
00020 Nordea

Linkki hakemusjärjestelmään


Opintoavustukset

Nuorilla Suomen kansalaisilla, jotka ovat kirjoilla Lohjalla, Kemiönsaaren kunnassa tai Särkisalossa, tai ovat kotoisin joltain mainituista paikkakunnista, on mahdollisuus hakea tukea yliopisto-, korkeakoulu-, ammattikoulu- tai ammattiopisto-opintoihin. Lisäksi tukea voi hakea lukio-opintojen aloittamiseen (lukion 1.luokkalaiset). Hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteys johonkin edellä mainituista paikkakunnista.

Hakijan tulee olla

 • alle 30-vuotias opiskelija
 • kirjoilla Lohjalla, Kemiönsaaren kunnassa tai Särkisalossa TAI olla asunut ja suorittanut peruskoulunsa jollakin mainituista paikkakunnista
 • Suomen kansalainen

Opintoavustusta voi hakea

 • lukio-opintojen alkuun (lukion 1.luokkalaiset)
 • opintoihin yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammattikoulussa tai ammattiopistossa
 • vaihto-opintoihin ulkomailla, pääasiassa Euroopassa
 • yliopiston tai korkeakoulun valmennuskurssiin (voidaan myöntää vain kerran per hakija)
  (Tukea valmennuskurssiin voi hakea joko välittömästi kurssia edeltävänä tai välittömästi sitä seuraavana opintoavustusten hakuaikana. Tuen maksaminen hakijalle edellyttää tositteiden lähettämistä kurssimaksusta ja kurssille osallistumisesta.)

Opintoavustusta ei voida myöntää

 • Oppisopimusopiskelijoille
 • Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville

Opintoavustusten hakuaika on 1.8.-30.9.

Hakemus täytetään verkkopohjaisessa järjestelmässä. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan oppilaitoksen virallinen opiskelutodistus sekä opintosuoritusote, jotka liitetään sähköisinä dokumentteina (esim. pdf) hakemukseen. (Ensimmäisen vuoden opiskelijan ei tarvitse liittää hakemukseen opintosuoritusotetta, mikäli opintopisteitä ei ole vielä kertynyt eikä hyväksilukuja aiemmista opinnoista ole. Opiskelutodistus kuluvalta lukukaudelta vaaditaan kaikilta.)

Harkinnassa voidaan ottaa huomioon hakijan perheen taloudellinen asema ja elämäntilanne. Halutessaan hakija voi liittää hakemukseen puoltolausunnon esimerkiksi oppilaitoksen koulukuraattorilta, kaupungin nuorisotyöntekijältä tai sosiaalityöntekijältä.

Hakemus liitteineen lähetetään ainoastaan sähköisesti järjestelmän kautta.

Säätiön hallituksen päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse marraskuussa.

Mahdolliset lisätiedustelut:
Säätiön toimisto / Maija Linnavuori-Yrjönsalo
forsstrom.saatio@outlook.com
044 977 4652 (ma - pe, aamupäivisin)

Petter ja Margit Forsströmin säätiö
Markkinakuja 12, 08700 Lohja

Linkki hakemusjärjestelmään

 

 


Virkistysloma-avustukset

Lohjan, Kemiönsaaren kunnan tai Särkisalon alueella asuvilla pienituloisilla/vähävaraisilla on mahdollisuus hakea tukea virkistyslomaan. Säätiö myöntää tukia maksamalla hakijan tilille rahasumman käytettäväksi vapaasti valittavaan virkistyslomaan. Avustuksen voi käyttää esimerkiksi kylpylälomaan, risteilyyn tai matka- ja hotellikuluihin kotimaassa tai ulkomailla.

Kuitit siitä, miten avustus on käytetty, tulee lähettää kuuden kuukauden kuluessa avustuspäätöksen saamisesta säätiölle. Kuitit lähetetään hakijan nimellä varustettuna osoitteeseen Petter ja Margit Forsströmin säätiö, Markkinakuja 12, 08700 Lohja.

Etusijalla ovat uudet hakijat. Avustusta ei voida myöntää samalle henkilölle toista kertaa lähivuosina ilman erityisen painavaa syytä.

Hakuaika on 1.2. - 31.3.

Hakemus täytetään verkkopohjaisessa järjestelmässä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Säätiön hallituksen päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun alussa.

Linkki hakemusjärjestelmään

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä säätiön toimistoon::

Maija Linnavuori-Yrjönsalo
forsstrom.saatio@outlook.com
044 977 4652 (ma - pe, aamupäivisin)

Petter ja Margit Forsströmin Säätiö
Markkinakuja 12, 08700 Lohja