Kontaktuppgifter

Adress:
Waldemar von Frenckells stiftelse
c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ordförande:
Niklas Savander

Ansökningsblanketter, mm:
Katariina Sulander e-post: katariina.sulander@nordea.com