Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Ansökningar

Stiftelsens styrelse håller möte ca 6 gånger per år och tar på varje möte ställning till de ansökningar som inlämnats. Ansökningstiden är alltså fortlöpande.

Ansökan görs upp i ett nätbaserat ansökningssytem. Ansökan bör registreras via systemet och dessutom skickas den undertecknade ansökan inklusive bilagor till stiftelsen per post. Endast undertecknad ansökan tas upp till behandling. Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Länk till ansökningssystemet

Stiftelsens adress är:
Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
FI-00020 NORDEA

I allmänna frågor gällande understöd eller det nätbaserade ansökningssytemet hjälper Virve Valkama.
e-post: virve.valkama(at)nordea.com

Dataskyddsbeskrivning