Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Adress

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
FI-00020 NORDEA

Styrelse

Ordförande vicehäradshövding Lars Mattsson
Ekon.mag. Viveka Åberg
Jur.kand. Karl-Gustav Backholm

Ansökningsärenden

Katariina Sulander
Tel (09) 5300 7728
e-mail: katariina.sulander@nordea.com