< Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen
Understöd
Kontaktuppgifter


Kontaktuppgifter

 

Adress:
Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

 

Ordförande:
Diplomekonom Carl-Johan Björkstén
Johannesvägen 2 B 16
00120 Helsingfors

Tel.: 050-56 88 926