< Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen Dorothea Olivia, Karl Walter och Jarl Walter Perkléns minne
Stiftelsen
Understöd
Kontaktuppgifter


Ansökan om understöd

För medicinsk forskning kan svenskspråkiga läkare och medicinestuderande ansöka om understöd av ovannämnda stiftelse.

I ansökan bör ingå:

  • Meritförteckning
  • Forskningsplan och kostnadsberäkning
  • Etiska kommittens godkännande för ifrågavarande forskningsplan
  • Kontaktuppgifter

Ansökan skall författas i sin helhet på svenska.

Ansökan görs endast elektroniskt och bör vara insänd senast den 25 oktober 2020.

Länk till ansökningssystemet

Närmare uppgifter vid behov av ordförande Carl-Johan Björkstén, tel. 050 5688926, carl-johan.bjorksten@kolumbus.fi eller MKD Nina Tuppurainen tel. 0400 975408, nina.tuppurainen@gmail.com

Dataskyddsbeskrivning