Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Kontaktuppgifter

Adress:
William Thurings Stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ordförande:
Ekon.mag. Carl-Johan Granvik

Sekreterare:
John Juslin
Private Banking Institutions
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Tel.: 020 724 8653

Email: john.juslin@nordea.com