Marcus Wallenbergin säätiö
Säätiö Apurahat Hakemus Selvitys Lausunnot Tutkimusprojektit Yhteystiedot

Säätiö

Kunnioittaakseen hyviä yhteyksiään Suomen liike-elämään ja lujittaakseen antoisaa yhteistyötä Suomen valtion kanssa Marcus Wallenberg 1970-luvun alussa lahjoitti 2 miljoonaa markkaa säätiön perustamista varten. Wallenbergiläiset yritykset kuten esimerkiksi Scania, Ericsson ja SKF olivat kasvaneet Suomessa huomattaviksi suuryhtiöiksi ja olivat tärkeä perusta Suomen taloudelliselle kehitykselle.

14 joulukuuta 1973 päivätyllä säätiökirjalla perustettiin säätiö nimellä Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning -Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö.

Säätiön tarkoituksena on edistää koulutusta ja tutkimusta yritysjohdon toimialueella, ensisijaisesti Suomessa mutta myös kansainvälisissä yhteyksissä.


Avustukset & apurahat

Säätiö jakaa joka vuosi apurahoja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen . Suurta painoa asetetaan sille että tutkimus on yritysjohdon alueella tai muutoin keskeistä yritysjohdon näkökulasta. Säätiö voi lisäksi tukea tutkijan osallistumista kansainväliseen konferenssiin sekä kansainvälisten seminaarien järjestämiseen että kansainvälisten luennoitsijoiden rahoitukseen Suomessa yritysjohdon alueella.

Apurahat ja avustukset julistetaan haettavaksi Helsingin Sanomissa ja Huvudstadsbladetissa ja hakuaika päättyy helmikuun 8. päivä 2021. Päätöstä myönnetyistä apurahoista voidaan tavallisesti odottaa toukokuun aikana. Vuonna 2020 Marcus Wallenbergin säätiö on jakanut noin 770.000 euroa apurahoina ja avustuksina. Vuonna 2020 myönnetyt apurahat löytyvät täältä: Apurahat

Yllämainittujen apurahojen lisäksi säätiö myönsi tukea kahteen tutkimusprojektiin vuonna 2020. Molemmille projektille myönnettiin 300.000 euron tuki kolmelle vuodelle jaettuna. Tuet myönnettiin seuraaville tutkimusprojekteille:

  • Jouni Juntusen johtama projekti Aalto-yliopistossa: "Managing transition risks in risk-bearing value chains."
  • Juha-Antti Lambergin johtama projekti Jyväskylän yliopistossa: "Non-Action om Strategic Management: Theory and Practice Implications"

Säätiö on toukokuussa 2021 sjulkaisut haettavaksi varoja yksittäisiin isompiin, korkeatasoisiin tutkimusprojeteihin sekä yritysjohdon alueella että aluesiin jotka ovat yritysjohdon perspektiivistä keskeisiä. Tutkimusprojektit