Marcus Wallenbergin säätiö
Stiftelsen Stipendier Ansökan Redovisning Utlåtanden Forskningsprojekt Kontaktuppgifter
Stiftelsen

För att stadfästa det goda samarbetet med Finland och finländskt näringsliv skänkte Marcus Wallenberg i början av 1970-talet 2 miljoner mark för att grunda en stiftelse. De Wallenbergska bolagen så som Scania, Ericsson och SKF hade i Finland vuxit till betydande storbolag och var en del av grunden för landets ekonomiska utveckling.

Genom en stiftelseurkund av den 14 december 1973 grundades sedan en stiftelse med namnet Bergsrådet Tekn. och Ekon. dr h.c. Marcus Wallenbergs Stiftelse för Företagsekonomisk Forskning -Vuorineuvos Tekn. ja Kauppat. tri h.c. Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö.

Stiftelsens ändamål är att främja utbildning och forskning på förtagsledningens område, i första hand i Finland men även i internationella sammanhang.


Stipendier & understöd

Varje år delar stiftelsen ut understöd för högklassig vetenskaplig forskning . Man fäster stor vikt vid att forskningsområdet är inom företagsledning eller på annat sätt centralt ur företagsledningens perspektiv. Stiftelsen kan även delta i kostnaderna för forskares deltagande vid internationella konferenser och för ordnandet av internationella symposier och internationella gästföreläsare i Finland på företagsledningens område.

Stipendier utlyses att sökas i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat och ansökningstiden utgår den 8 februari 2021. Beslut över beviljade stipendier kan vanligen väntas inom maj månad. År 2020 har stiftelsen beviljat c. 770.000 euro i stipendier och understöd. Stipendierna beviljade år 2020 hittas här: Stipendier

Utöver ovannämnda stipendier beviljade stiftelsen år 2020 understöd till två stycken forskningsprojekt. Bägge projekten beviljades 300 000 euro fördelat på tre år. Understöden beviljades till följande forskningsprojekt

  • Jouni Juntunen vid Aalto-universitetet: "Managing transition risks in risk-bearing value chains."
  • Juha-Antti Lamberg vid Jyväskylä universitet: "Non-Action om Strategic Management: Theory and Practice Implications"  

Stiftelsen ledigförklarade i maj 2021 medel för enskilda större, högklassiga forskningsprojekt inom företagsledning samt inom områden som är centrala ur företagsledningens perspektiv. Forskningsprojekt