Marcus Wallenbergin säätiö
Stiftelsen Stipendier Ansökan Redovisning Utlåtanden Forskningsprojekt Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter


Ordförande: Paul Ehrnrooth
Ombudsman: Stefan von Knorring

Postadress:
Marcus Wallenberg stiftelse
Nordea Bank
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

e-post: virve.valkama(at)nordea.com