(på svenska)

 

 

Säätiö Avustukset Yhteystiedot

 

 

Toiminta- avustukset Opintoavustukset Virkistysloma-avustukset

 

 Säätiön toiminta

Säätiö harjoittaa toimintaansa jakamalla avustuksia säännöissä mainittuihin tarkoituksiin. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kirjeellä tai sähköpostilla.

Säätiö käsittelee hakemuksia seuraavasti:

 • Säätiön henkilökunta ja Nordea kokoaa ja valmistelee hakemukset ja säätiön hallitus tekee päätökset myönnöistä
 • Säätiö ei anna kirjallisia lausuntoja tai arvioita hakijoille
 • Säätiö ilmoittaa postitse tai sähköpostitse hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä
 • Hakemusten sisältämää tietoa ei luovuteta kolmannelle osapuolella lukuun ottamatta veroviranomaisille ilmoitettavia apurahoja
 • Hakemuslomakkeet ja hakemuksen tiedot säilytetään myönnettyjen apurahojen osalta korkeintaan 10 vuotta
 • Hakemuslomakkeet ja hakemuksen tiedot säilytetään hylättyjen hakemusten osalta 1 vuosi
 • Säätiö säilyttää kuitenkin historiatutkimusta varten apurahan saajien nimet ja apurahan käyttötarkoituksen


Toiminta-avustukset

Toiminta-avustukset: Säätiö jakaa yhdistyksille tukia mm. avustaakseen Martta-toimintaa ja tukeakseen laulu- ja musiikki-intressejä sekä musiikkiohjaustoimintaa mm. Västra Finlands Musikförbund r.f.. Kriteerinä on, että toiminta sijoittuu pääsääntöisesti Lohjan alueelle, Kemiönsaaren kuntaan tai Särkisaloon. Hakemuksesta tulee käydä selvästi esille mihin tarkoitukseen tukea haetaan.

Hakemuksen liitteeksi toivotaan yhdistyksen viimeisin toimintasuunnitelma, budjetti, toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mikäli avustusta haetaan tiettyyn hankkeeseen, tulee liitteeksi laittaa hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Huom! Yksittäisten henkilöiden harrastustoiminnan tukeminen ei kuulu säätiön avustustoiminnan piiriin.

Avustukset koulutoiminnalle: Lohjan, Kemiönsaaren kunnan tai Salon Särkisalon kouluilla on mahdollisuus hakea tukea esimerkiksi stipendeihin, luokkaretkiin tai leirikouluihin. Hakemuksesta tulee käydä selvästi esille mihin tarkoitukseen tukea haetaan. Kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma tulee liittää hakemukseen. Avustuksen summa riippuu osallistujamäärästä. (Huom! Avustusta kannattaa hakea hyvissä ajoin, eli esimerkiksi keväällä toteutettaviin retkiin jo edeltävän syksyn hakuaikana.)

  Säätiö tukee pääasiassa sellaisia luokkaretkiä/projekteja, joissa
 • tutustutaan kohteisiin/ammattialoihin, joihin oppilaat voivat aikanaan työllistyä, esim. teollisuus, maatalous, logistiikka, kulttuuri, jne.
 • laajennetaan oppilaiden tietoja ja ymmärrystä yhteiskunnasta tai jostakin tieteenalasta
 • on selkeä budjetti sekä osittain omaa rahoitusta (esim. 50%)
 • retki toteutetaan alakoulun 5. - 6. luokalla, yläkoulussa tai lukiossa
  Säätiö tukee leirikouluja (kotimaahan tai ulkomaille) pääasiassa seuraavasti:
 • hakijoina ensisijaisesti yläkoulun 7. - 8. luokkalaiset, jolloin ryhmän yhteishengen vahvistamisesta on eniten hyötyä koko yläkoulun ajalle
 • hankkeella on selkeä budjetti sekä osittain omaa rahoitusta (esim. 50%)
 • tukea voi saada korkeintaan kerran alakoulun / yläkoulun / lukion aikana

Toiminta-avustuksia ja avustuksia koulutoiminnalle voi hakea korkeintaan kerran vuodessa.

Hakemus täytetään ja lähetetään säätiölle (liitteineen) verkkopohjaisessa hakujärjestelmässä. Hakuaika on 1.2. - 31.3. keväällä ja 1.8.-30.9. syksyllä.

Mikäli hakijalla ei ole liitteitä sähköisessä muodossa, liitteet voi lähettää postitse osoitteeseen:

Petter ja Margit Forsströmin säätiö
Markkinakuja 12, 08700 Lohja

Tiedustelut toiminta-avustuksiin liittyen:

Toimisto / Maija Linnavuori-Yrjönsalo
toimisto@forsstrominsaatio.fi
044 977 4652 (ma - pe, aamupäivisin)

Apurahojen maksatukseen liittyvät asiat: Nordea / Virve Valkama, apurahat@nordea.fi

Linkki hakemusjärjestelmään


Opintoavustukset

Nuorilla Suomen kansalaisilla, jotka ovat kirjoilla Lohjalla, Kemiönsaaren kunnassa tai Särkisalossa, tai ovat kotoisin joltain mainituista paikkakunnista, on mahdollisuus hakea tukea yliopisto-, korkeakoulu-, ammattikoulu- ammattiopisto- tai lukio-opintoihin. Hakemuksesta tulee käydä ilmi yhteys johonkin edellä mainituista paikkakunnista.

Hakijan tulee olla

 • alle 30-vuotias (päätoiminen) opiskelija
 • kirjoilla Lohjalla, Kemiönsaaren kunnassa tai Särkisalossa TAI olla asunut ja suorittanut peruskoulunsa jollakin mainituista paikkakunnista
 • Suomen kansalainen

Opintoavustusta voi hakea

 • opintoihin yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammattikoulussa, ammattiopistossa tai lukiossa
 • vaihto-opintoihin ulkomailla, pääasiassa Euroopassa
 • . yliopiston tai korkeakoulun valmennuskurssiin (voidaan myöntää vain kerran per hakija) (Tukea valmennuskurssiin voi hakea joko välittömästi kurssia edeltävänä tai välittömästi sitä seuraavana opintoavustusten hakuaikana. Tuen maksaminen hakijalle edellyttää tositteiden lähettämistä kurssimaksusta ja kurssille osallistumisesta.)

Opintoavustusta ei voida myöntää

 • Oppisopimusopiskelijoille
 • Työvoimapoliittisessa koulutuksessa oleville

Opintoavustusten hakuaika on 1.8.-30.9.

Hakemus täytetään verkkopohjaisessa järjestelmässä ja se lähetetään säätiölle sähköisesti järjestelmän kautta. Hakemuksen liitteiksi vaaditaan oppilaitoksen viralliset, ajantasaiset (kuluvana syyslukukautena päivätyt) liitteet (esim. pdf-muodossa):

 • oppilaitoksen virallinen opiskelutodistus
 • opintosuoritusote (poikkeus: 1. vuoden opiskelijan ei tarvitse liittää hakemukseen opintosuoritusotetta, mikäli opintopisteitä ei ole vielä kertynyt eikä hyväksilukuja aiemmista opinnoista ole.)

Hakemus tulee perustella kattavasti ja siitä tulee käydä ilmi opintoavustuksen käyttötarkoitus.

Harkinnassa voidaan ottaa huomioon hakijan perheen taloudellinen asema ja elämäntilanne. (Halutessaan hakija voi liittää hakemukseen puoltolausunnon esimerkiksi oppilaitoksen koulukuraattorilta, kaupungin nuorisotyöntekijältä tai sosiaalityöntekijältä.)

Säätiön hallituksen päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse marraskuussa.

Mahdolliset lisätiedustelut:
Toimisto / Maija Linnavuori-Yrjönsalo
toimisto@forsstrominsaatio.fi
044 977 4652 (ma - pe, aamupäivisin)
Huom! Heinäkuussa toimisto suljettu

Petter ja Margit Forsströmin säätiö
Markkinakuja 12, 08700 Lohja

Linkki hakemusjärjestelmään

 

 


Virkistysloma-avustukset

Lohjan, Kemiönsaaren kunnan tai Särkisalon alueella asuvilla pienituloisilla/vähävaraisilla on mahdollisuus hakea tukea virkistyslomaan. Säätiö myöntää tukia maksamalla hakijan tilille rahasumman käytettäväksi vapaasti valittavaan virkistyslomaan. Avustuksen voi käyttää esimerkiksi kylpylälomaan, risteilyyn tai matka- ja hotellikuluihin kotimaassa tai ulkomailla. Osan avustuksesta voi käyttää myös hyvinvointihoitoihin tai esim. teatteri- tai huvipuistolippuihin.

Kuitit siitä, miten avustus on käytetty, tulee lähettää kuuden kuukauden kuluessa avustuspäätöksen saamisesta säätiölle. Kuitit lähetetään hakijan nimellä varustettuna osoitteeseen Petter ja Margit Forsströmin säätiö, Markkinakuja 12, 08700 Lohja.

Etusijalla ovat uudet hakijat. Avustusta ei voida myöntää samalle henkilölle toista kertaa lähivuosina ilman erityisen painavaa syytä.

Hakuaika on 1.2. - 31.3.

Hakemus täytetään verkkopohjaisessa järjestelmässä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Säätiön hallituksen päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun alussa.

Linkki hakemusjärjestelmään

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä säätiön toimistoon:

Toimisto / Maija Linnavuori-Yrjönsalo
toimisto@forsstrominsaatio.fi
044 977 4652 (ma - pe, aamupäivisin)

Petter ja Margit Forsströmin Säätiö
Markkinakuja 12, 08700 Lohja