Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Stiftelsen

Stiftelsen har verkat i 60 år. Den grundades av affärsmannen, kommerserådet Rudolf Gesellius (1875 - 1938) och hans hustru Emilie. Redan under sin livstid understödde Gesellius vetenskap och kultur genom stora donationer och understöd. Många är de samfund, speciellt i Svensk-Finland, som under åren fått hjälp och stöd för sin verksamhet av Rudolf Gesellius och senare från de Geselliuska fonderna.

År 2001 har fil.mag. Lars Rönn utarbetat en biografisk historik över Rudolf Gesellius och stiftelsen. Historiken finns att tillgå på Helsingfors Universitets bibliotek.
Rudolf Gesellius

 

 

Fondens syfte/ändamål:
Att genom penningunderstöd till föreningar och institutioner befrämja filantropiska och kulturella strävanden. Härvid ihågkommes särskilt i stadgarna nämnda samfund. Understöd till enskilda personer eller arbetsgrupper utdelas inte.

Utdelning:
Under år 2024 utdelades sammanlagt ca. 1.161.000 euro.

Ansökningstid:
1.1.-31.3. årligen

Ansökningar:
Ansökningen ifylles elektroniskt på sidan understöd.