Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Understöd

DIREKTIV FÖR UNDERSTÖDSMOTTAGARE

Understödsmottagare skall genast till stiftelsen meddela om ändring av korrespondensadressen.

Understödsmottagare skall ge skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen för stiftelsen före utgången av nästa ansökningsperiod, dvs. senast den 31.3..


ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV UNDERSTÖDSANSÖKAN:

Under punkten "Ändamålet för vilket understödet ansökes" antecknas projektet kort och klart. Bilagor kan bifogas.

De, som möjligen ger utlåtande ombedes sända sina skriftliga utlåtanden direkt till stiftelsen.

Ansökningstiden är 1.1.-31.3. årligen då det elektroniska ansökningssystemet är tillgängligt.

Länk till det elektroniska systemet

I MOTSATS TILL TIDIGARE ÅR SKALL ANSÖKAN INTE SKICKAS SEPARAT PER POST.
Stiftelsen behandlar endast ansökningar som mottagits via det elektroniska ansökningssystemet.

Ansökanden godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd. Om ni har tekniska problem med ansökningssytemet ta kontakt med Virve Valkama, apurahat@nordea.fi.