(Suomeksi)

 

Stiftelsen Stipendier Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


 


Redovisningar

Understödsmottagare skall ge en skriftlig redogörelse över användningen av understöd till styrelsen inom ett år räknat från det datum då understödet lyftes.

Utredningen skall göras i ansökningsprogrammet som hittas här https://granfelt.apurahat.net/.