(Suomeksi)

 

Stiftelsen Stipendier Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


 


Stipendier

Härmed lediganslår Makarna M. och O. Hj. Granfelts stipendiefond understöd att sökas av personer bosatta i Finland för att utöva studier för juris grundexamen eller högre juridisk examen i första hand i Sverige men även i andra länder utanför Finland. Understöden beviljas för tillfällig vistelse utomlands till exempel utbytesstudier eller forskning under ett läsår.

Ansökningstiden utgår årligen den 31 mars.

Ansökningar

Ansökan görs elektroniskt https://granfelt.apurahat.net/ och bör vara insänd senast 31.3.

CV bör bifogas.

Ansökan bör vara på svenska eller engelska.