Hakemukset

Hakemukset syötetään nettipohjaiseen hakemusjärjestelmään.
Hakemusjärjestelmä on avoinna 1.7. - 18.9.2023.

Hakemuksesta tulee käydä selville tuen käyttötarkoitus, opintojen kustannusarvio ja koulutus.

Hakijan täytyy liittää mukaan todistus sukulaisuus- tai adoptiosuhteesta testamentin tekijään (virkatodistus, joka on katkeamaton Astrid Söderbergiin asti). Ne hakijat, joille on aikaisemmin myönnetty tukea ja joiden sukuselvitys on rekisteröity hakemusjärjestelmään ei tarvitse lähettää selvitystä uudelleen. Jos selvitys on rekisteröity järjestelmään, ilmenee se hakemusta täytettäessä. Lisäksi hakemukseen tulee liittää todistus opiskelupaikasta ja verokortti tai lähdeverokortti (lähdeverokortti ainoastaan jos hakija asuu ulkomailla)..

Hakemuslomake täytetään nettipalvelussa (elektronisesti). Kaikki liitteet liitetään sähköiseen hakemukseen tiedostoliitteinä. Hakemusta ja liitteitä ei postiteta.

Verokortit ja lähdeverokortit voi liittää sähköiseen hakemukseen tai lähettää sähköpostilla virve.valkama(at)nordea.com tai postitse:

Astrid Söderbergs släktfond
Nordea Private Banking
Aleksanterinkatu 36 B
00020 Nordea

Hakemukset käsitellään syyskuun aikana ja maksetaan sen jälkeen, olettaen että yllämainitut selvitykset ja todistukset ovat toimitettuina ja kunnossa.

Tietosuojaseloste

Yksittäistapauksessa verokohtelu voi olla erilainen, esimerkiksi saajan opintokustannuksista tai muista olosuhteista riippuen. Rahasto kehottaa apurahan saajaa aina ilmoittamaan apurahan veroilmoituksellaan.