Liisi

Liisi
Liisi ja Esa Torkkola -säätiö
Säätiö
Hakemukset
Apurahat
Yhteystiedot


Apurahahakemukset

Liisi ja Esa Torkkola -säätiö toteuttaa ensisijaista tarkoitustaan myöntämällä Lapin alueella urheilua harrastaville, lappilaista seuraa edustaville, 14-25 vuotiaille urheilijoille vuosittain tukea heidän urheiluharrastukseensa. Tuki voidaan myöntää yhdelle tai useammalle yksilöurheilijalle, urheiluseuralle tai -joukkueelle. Vuonna 2022 apurahaa voivat hakea yksilöurheilijat, jotka ovat syntyneet vuosina 1998 - 2008. Joukkuelajien osalta apurahaa tulee hakea joukkue/seura, ei yksittäinen urheilija. Tukien saajat ja tuen määrän päättää säätiön hallitus. Myönnetyt apurahat maksetaan saajille vuoden loppuun mennessä ja saajien nimet julkaistaan verkkosivuilla.

Hakemuksen allekirjoittaa urheilija/tuen hakija ja mikäli hakija on alaikäinen, niin hänen lisäkseen/puolesta hakemuksen allekirjoittaa huoltaja. Mikäli hakija on urheiluseura, hakemuksen allekirjoittaa seuran säännöissä mainittu nimenkirjoittaja esim. seuran puheenjohtaja tai erikseen sääntöjen mukaan nimetty toimihenkilö.

Hakemus tehdään liitteenä olevalla lomakkeella:

Lomake

Hakemus tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään postitse osoitteella:

  • Liisi ja Esa Torkkola -säätiö
  • c/o Jussi Makkonen
  • Nordea Private Banking Pohjois-Suomi
  • Koskikatu 27 A, 2.krs
  • 96100 Rovaniemi

Hakuaika 1.10. - 31.10.2022

Tietosuojaseloste

HUOM! Puutteellisesti täytettyjä, myöhässä saapuneita ja/tai säätiön sääntöjen vastaisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahoja koskevat tiedustelut:
jussi.makkonen@nordea.fi

Esa

Esa