Stiftelsen Stipendier Ansökningar Kontaktuppgifter suomeksi

 

 


Stipendier

Stiftelsen syfte är att stöda den medicinska och socialmedicinska forskningen i Finland genom att utdela personliga stipendier för 1-3 månaders heltidsforskning.

Stipendier beviljas åt unga lovande doktorander och forskardoktorer, som har visat att de får till stånd goda resultat. Den ansökande bör meddela ansökt belopp. Stipendiemottagaren bör inom ett år avge skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet via ansökningssytemet.

Stipendier beviljas ej för materialkostnader, utlandsresor eller för vistelse utomlands.

Ansökningstiden tar slut före slutet av mars. Närmare uppgifer om ansökningstiden meddelas i januari/februari numren av Finlands Läkartidning.

Ansökningssystemet

Dataskyddsbeskrivning
__________________________________________
Copyright © Westis