Stiftelsen Stipendier Ansökningar Kontaktuppgifter suomeksi

 

 


Stipendier

Stiftelsen syfte är att stöda den medicinska och socialmedicinska forskningen i Finland genom att utdela personliga stipendier för 1-3 månaders heltidsforskning.

Stipendier beviljas åt unga lovande doktorander och forskardoktorer (ej docenter eller grundexamensstuderande), som har visat att de får till stånd goda resultat. Stiftelsen rekommenderar 2 300 euro/mån för doktorander och 2 500 euro/mån för forskardoktorer (post docs). Stipendiemottagaren bör inom ett år avge skriftlig redogörelse för användningen av stipendiet via ansökningssytemet.

Stipendier beviljas ej för materialkostnader, resor eller för vistelse utomlands.

Ansökningstiden tar slut i slutet av mars. Närmare uppgifer om ansökningstiden meddelas i februari i Finlands Läkartidning.


Ansökningssystemet

Dataskyddsbeskrivning

Förfrågningar angående understöden: apurahat@nordea.fi.__________________________________________
Copyright © Westis