Stiftelsen Stipendier Ansökningar Kontaktuppgifter suomeksi

 

 


Anvisningar för ansökan:

Ansökan ifylles elektronsikt via länken nedan. Till ansökan skall bifogas en högst fyra sidor lång forskningsplan. Dessutom bifogas en kort och kompakt merit- och publikationsförteckning. Publikationer skall inte bifogas till ansökan. Dessa stipendier är personliga och gäller endast forskningsarbete på heltid som utförs i Finland. Rese- eller materialunderstöd beviljas inte.

Förklaring under punkt ”Forskningsämne” görs kort, tydligt och med undvikande av onödiga främmande ord. Denna text kan vid behov användas i stipendiebok, stiftelsens årsberättelse eller då man refererar stipendier på tidningarnas nyhetssidor.

Redogörelse för användningen av stipendiemedlen görs elektroniskt via ansökningssystemet.

Ansökan inklusive samtliga bilagor bör insändas elektroniskt via ansökningssystemet före ansökningstiden utgår:

Ansökningssystemet

Dataskyddsbeskrivning

Förfrågningar angående understöden: virve.valkama(at)nordea.com.
__________________________________________
Copyright © Westis