Stiftelsen Stipendier Ansökningar Kontaktuppgifter suomeksi

 

 


Anvisningar för ansökan:

Ansökan ifylles elektroniskt via länken nedan på svenska, finska eller engelska. Till ansökan skall bifogas:

  • En högst fyra sidor lång forskningsplan, överlopps sidor beaktas inte.
  • En kort och kompakt meritförteckning. Vi rekommenderar att utnyttja Forskningsetiska delegationens modell (www.tenk.fi).
  • Publikationsförteckning, innehållande samtliga författare, titel, år och tidskriften.

Publikationer bifogas inte till ansökan.

Dessa stipendier är personliga och gäller endast forskningsarbete på heltid som utförs i Finland. Rese- eller materialunderstöd beviljas inte.

Förklaring under punkt "Forskningsämne" görs kort, tydligt och med undvikande av onödiga främmande ord.

Redogörelse för användningen av stipendiemedlen görs elektroniskt via ansökningssystemet.

Ansökan inklusive samtliga bilagor bör insändas elektroniskt via ansökningssystemet före ansökningstiden utgår. Rekommendationsbreven skickas skilt av rekommenderaren som får länk per e-post.

Ansökningssystemet

Dataskyddsbeskrivning

Förfrågningar angående understöden: apurahat@nordea.fi.
__________________________________________
Copyright © Westis