Stiftelsen Stipendier Ansökningar Kontaktuppgifter suomeksi

 

 


Stiftelsens styrelse

Biträdande professor Lena Thorn (ordförande)
Docent Björn Eklund (vice ordförande)
Docent Maria Söderlund-Venermo (sekreterare)

Kontaktuppgifter

Finsk-Norska Medicinska Stftelsen
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea


__________________________________________
Copyright © Westis