(suomeksi)

 

 

Stiftelsen Understöd Kontaktuppgifter

 

 

Styrelsen Understödsärenden Pensionärsbostäder

 

 Styrelsen

Karl Stockmann, ordförande
Petter Langenskiöld
Anna Nurmi
Tom Böhme
Sakari Wuolijoki
Cecilia Böhme

Placeringsrådet

Stiftelsens placeringsbeslut fattas av placeringsrådet. Medlemmarna är:
Karl Stockmann
Petter Langenskiöld
John Juslin

Kontaktuppgifter

Petter och Margit Forsströms stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Understödsärenden

Verksamhetsunderstöd
Virve Valkama
virve.valkama(at)nordea.com

Studie- eller rekreationsunderstöd
Maija Linnavuori-Yrjönsalo
kontor@forsstromsstiftelse.fi
044 977 4652

Pensionärsbostäder

Stiftelsen har pensionärsbostäder i Virkby (Lojo) och Förby (Salo).
Ytterligare information om bostäder och ansökningsprocessen: REIM Lohja, tel. 019-320 3360.

Stiftelsen har inga planer på att anskaffa nya bostäder.