(suomeksi)

 

 

Stiftelsen Understöd Kontaktuppgifter

 

 

Styrelsen Understödsärenden Pensionärsbostäder

 

 Styrelsen

Karl Stockmann, ordförande
Petter Langenskiöld
Anna Nurmi
Tom Böhme
Sakari Wuolijoki
Cecilia Böhme
John Juslin

Placeringsrådet

Stiftelsens placeringsbeslut fattas av placeringsrådet. Medlemmarna är:
Karl Stockmann
Petter Langenskiöld
John Juslin

Kontaktuppgifter

Faktureringsadresser:

Elektroniska fakturor:
Petter och Margit Forsströms stiftelse till Karl och Olivia Forsströms minne sr
003702011782
E-fakturaoperatör: Ropo Capital
Förmedlarkod: 003714377140

 

Pappersfakturor:
Petter och Margit Forsströms stiftelse till Karl och Olivia Forsströms minne sr
c/o Premium Accounting
Kanalgatan 3 C
00160 Helsingfors

Understödsärenden

Verksamhetsunderstöd
Virve Valkama
virve.valkama(at)nordea.com

Petter och Margit Forsströms stiftelse
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Studie- eller rekreationsunderstöd
Maija Linnavuori-Yrjönsalo
kontor@forsstromsstiftelse.fi
044 977 4652

Petter och Margit Forsströms stiftelse, Kontor
Marknadsgränden 12
08700 Lohja

Pensionärsbostäder

Stiftelsen har pensionärsbostäder i Virkby (Lojo) och Förby (Salo).
Ytterligare information om bostäder och ansökningsprocessen: REIM Lohja, tel. 019-320 3360.

Stiftelsen har inga planer på att anskaffa nya bostäder.