Stiftelsen

I enlighet med den 15 maj 1853 i Tammerfors födde och den 28 maj 1936 avlidne verkliga statsrådet Waldemar von Frenckells vilja och testamente grundades år 1938 en stiftelse bärande hans namn. Waldemar von Frenckell utvecklade under sin livstid tillsammans med sin bror familjeföretagen till betydande industrier på sitt område. Grundaren och hans hustru Sigrid (f. Procopé) hade tillsammans fyra barn, tre döttrar och en son, vilka dock alla gick bort i mycket unga år.

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet. Stiftelsen har med åren vuxit till en betydande välgörare bland de finländska stiftelserna.

Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, "Vetenskapliga" och "Allmänna", vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning. Ansökningstiden utgår årligen den 15 mars. Försenade ansökningar beaktas icke.