Kontaktuppgifter

Adress:
Waldemar von Frenckells stiftelse
c/o Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

Ordförande:
Niklas Savander

Ansökningsblanketter, mm:
Virve Valkama
e-post: apurahat@nordea.fi