(Suomeksi)

 

Stiftelsen Stipendier Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


 


Stiftelsen

Makarna M. och O. Hj. Granfelts stipendiefond har grundats enligt akademikansler Otto Hjalmar och fru Maggie Granfelts testamentet.

Fonden understöder personer bosatta i Finland för att utöva studier för juris grundexamen eller högre juridisk examen i första hand i Sverige men även i andra länder utanför Finland.

Understöden beviljas för tillfällig vistelse utomlands till exempel utbytesstudier eller forskning under ett läsår.