Stiftelsen Understöd Kontakt Utdelning Blankett

Blankett för stipendiansökan

Ansökningstiden utgår den 15.10

Blanketten för stipendieansökan finns att hämta pdf-format.

Blanketten kan fyllas i direkt på webben och sedan skrivas ut färdigt ifylld, eller blanketten kan skrivas ut oifylld och sedan fyllas i för hand. Därefter undertecknas den och postas (obs. inte som rekommenderad post) så att den når stiftelsen senast den 15 oktober. Ansökningar per e-post beaktas inte.

Pdf-formatet förutsätter att datorn har ett sk. Acrobat Reader program. Programmet, som är världsstandard för dokumentöverföring kan gratis hämtas genom att klicka på bilden nedan.

Ansökningsblanketten på svenska

Hakemuslomake suomeksi

The application form in English