Stiftelsen Understöd Kontakt Utdelning Blankett

Understödsområden

Teknik

K. Albin Johanssons stiftelses ändamål är att befrämja forskning och vidareutbildning inom bl.a. de tekniska vetenskaperna främst med anknytning till skeppsbyggnad.

Stiftelsen understöder såväl enskilda personer som forskningsteam.

* Doktorand
* Forskning
* Skeppsbyggnadskonstens vidareutveckling

Stipendiet beviljas för ett år, men även fleråriga stipendier kan beviljas för större projekt.

Medicin

K. Albin Johanssons stiftelses ändamål är att befrämja forskning och vidareutbildning inom bl.a. medicinsk forskning, främst cancerforskning.

Stiftelsen understöder såväl enskilda personer som forskningsteam.

* Doktorand
* Forskning

Stipendiet beviljas för ett år, men även fleråriga stipendier kan beviljas för större projekt.