Stiftelsen Understöd Kontakt Utdelning Blankett

K. Albin Johanssons stiftelse

Professor, skeppsbyggnadsingenjör K. Albin Johansson har blivit känd och erkänd i hela Skandinavien som isbrytarkonstruktör.

K. Albin Johanssons Stiftelse är en år 1995 grundad stiftelse vars ändamål är att befrämja forskning och vidareutbildning inom:

1) medicinsk forskning, främst cancerforskning och
2) de tekniska vetenskaperna, främst med anknytning till skeppsbyggnad.

För att uppfylla dessa krav delar stiftelsen årligen ut ett antal understöd och stipendier.

K.Albin Johansson
26.3.1883 – 8.3.1963