Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Ansökningar

Stiftelsens styrelse håller möte vanligtvis 6 gånger per år och tar på varje möte ställning till de ansökningar som inlämnats. Ansökningstiden är alltså fortlöpande.

Vi ber er ansöka i god tid före ert evenemang. Styrelsen sammankallar regelbundet, men behandlar i regel inte ansökningar som gäller evenemang som redan ägt rum.

Ansökan görs upp i ett nätbaserat ansökningssystem. Ansökan skall inte skickas per post. Den sökande godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Länk till ansökningssystemet

I allmänna frågor gällande understöd eller det nätbaserade ansökningssystemet hjälper Virve Valkama.
e-post: apurahat@nordea.fi

Dataskyddsbeskrivning