Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Ansökningar

Stiftelsens styrelse håller möte vanligtvis 6 gånger per år och tar på varje möte ställning till de ansökningar som inlämnats. Ansökningstiden är alltså fortlöpande.

Ansökan görs upp i ett nätbaserat ansökningssystem. Ansökan skall inte skickas per post. Den sökande godkänner att stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera beviljade understöd.

Länk till ansökningssystemet

I allmänna frågor gällande understöd eller det nätbaserade ansökningssytemet hjälper Virve Valkama.
e-post: virve.valkama(at)nordea.com

Dataskyddsbeskrivning