Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Redovisning

Understödsmottagare skall ge en skriftlig redogörelse över användningen av understödet till styrelsen när projektet är färdig. Redovisning skall ges genom det elektroniska systemet. Redovisning som skickas per post kommer inte att noteras..

Länk till redovisningssystemet