Eugène, Elisabeth och Birgit
     Nygréns stiftelse
 
 
Stiftelsen Ansökan Redovisning Kontakt
 

Adress

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse
Nordea Bank Abp
Alexandersgatan 36 B
FI-00020 NORDEA

Styrelse

Ordförande vicehäradshövding Susanne Mattsson
Ekon.mag. Viveka Åberg
Jur.kand. Martina Linder

Ansökningsärenden

Virve Valkama
e-mail: apurahat@nordea.fi