Astrid Söderbergs släktfond

Astrid Söderbergs släktfonds syfte är att stöda Astrid Söderbergs syskonbarn och deras inom äktenskapet födda efterkommande ävensom adoptivbarn och dessas efterkommande, vilka för sin utbildning är i behov av penningunderstöd.