Kontaktuppgifter:

Adress:
Astrid Söderbergs släktfond
Nordea Private Banking
Alexandersgatan 36 B
00020 Nordea

E-post:
virve.valkama(at)nordea.com