Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


 


Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att stödja svenskspråkiga kulturella samfund och svenskspråkig allmännyttig verksamhet på verksamhetsområdet.

Stiftelsens verksamhetsområde enligt stadgarna från 2019 omfattar följande byar och enstaka hemman: Westerkulla, Västersundom, Sottungsby, Håkansböle i Vanda samt Gumböle, Kärr, Husö, Mellungsby och Östersundom i Helsingfors samt Granö i Sibbo.

Föreningar, samfund och grupper med verksamhet på stiftelsens verksamhetsområde kan ansöka om bidrag för kulturell och allmännyttig verksamhet som sker under året 2022.

Ansökningstid:
februari

Ansökningar:
Instruktioner för att ansöka om understöd hittas på sidan understöd.