Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 Kontaktuppgifter

Adress:
Stiftelsen Hembygdens Väl
c/o Micaela Holmberg
Fallbackagränden 7
00970 Helsingfors

e-post: stiftelsenhembygdensval(a)gmail.com

Ordförande: Anders von Bell