Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Understöd

Stiftelsen Hembygdens Väl lediganslår understöd att sökas 1-28.2.2024.

Stiftelsens ändamål är att stödja svenskspråkiga kulturella samfund och svenskspråkig allmännyttig verksamhet på verksamhetsområdet.

Stiftelsens verksamhetsområde enligt stadgarna från 2019 omfattar följande byar och enstaka hemman: Westerkulla, Västersundom, Sottungsby, Håkansböle i Vanda samt Gumböle, Kärr, Husö, Mellungsby och Östersundom i Helsingfors samt Granö i Sibbo.

Föreningar, samfund och grupper med verksamhet på stiftelsens verksamhetsområde kan ansöka om bidrag för kulturell och allmännyttig verksamhet som sker under året 2024.

I Sottungsby bosatta/födda svenskspråkiga ungdomar kan söka individuella understöd från Carita Sandqvists fond för studier eller motsvarande.

Ansökan bör göras med blanketten nedan för att ansökningen ska behandlas. Max. 1 sida, inga bilagor bifogas. Skriv kort om organisationen, vilken verksamhet organisationen har, var organisationens "hem" finns (d.v.s. lokal, klubbhus eller liknande), var verksamheten ni ansöker om bidrag sker, vad ansöker ni om bidrag för, vad kostar den verksamhet / det projekt ni ansöker om bidrag för samt vilken är summan ni ansöker om understöd för.

Ansökningsblankett

Den underskrivna ansökan ska skickas per post (poststämpel senast 29.2.2024) eller per e-post (senast 29.2.2024) till

Stiftelsen Hembygdens Väl
c/o M. Holmberg
Fallbackagränden 7
00970 Helsingfors

eller

stiftelsenhembygdensval(a)gmail.com.

Beslut om understöden fattas senast under maj månad av Stiftelsens styrelse.