Stiftelsen Understöd Redovisning Kontaktuppgifter

 

 


Redovisning

Stiftelsens krav är att mottagare av understöd ska redovisa för användningen av understödet.

Redovisningen ska vara stiftelsen till handa per den sista februari följande år efter att stipendiet utbetalats.

Redovisningen är kortfattad och lämnas in på separat papper men kan skickas i samma kuvert som ansökan.

Ur redovisningen ska framgå:

 • Det ansökta bidragets ändamål
 • Kort redogörelse vad bidraget använts till
 • Bidragets storlek
 • Projektets helhetskostnad.
 • Eventuella hälsningar till stiftelsen.

  Redovisningen skickas till:

  Stiftelsen Hembygdens Väl
  c/o M. Holmberg
  Fallbackagränden 7
  00970 Helsingfors

  eller

  stiftelsenhembygdensval(a)gmail.com

  Poststämpel / e-post senast 28.2. påföljande år efter att understödet beviljats.

 •